Ons werk

Hieronder kan u een lijst raadplegen van items waarvoor u bij ons terecht kan.

Algemene geneeskunde
 • Acute problemen
 • Chronische ziektes zoals hypertensie, diabetes, longproblemen, …
 • Arbeidsongevallen
 • SOA opsporing en advies
 • Huidproblemen
 • Anticonceptie – zwangerschapsbegeleiding – NIPT test
 • Pediatrie
Technische vaardigheden
 • ECG
 • PAP
 • Kleine heelkunde : wegsnijden , hechtingen
 • Spirometrie
 • Bloedafname
 • Vaccinatie voor kinderen en volwassenen
 • Cryotherapie
 • Gewrichtsinfiltraties
Preventie
 • Borstkankerscreening
 • Darmkankerscreening
 • Baarmoederhalsscreening
 • Reisadvies
Begeleiding
 • Palliatieve zorgen
 • Stervensbegeleiding
 • Thuiszorg
 • Invullen verzekeringspapieren